FANDOMKings of Kholinor Before the Winnowing

First Dynasty of Valhina – (3150-2566 bw)

Dna - 30

Kallusina - 35

Nangish - 40

Entarah -25

Babum - 27

Puannum - 35

Kalibum - 28

Zuqaqip - 15

Aba - 27

Bal - 25

Melem - 16

Barsa - 34

Zamug - 23

Tiqar - 45

Aga - 25

Second Dynasty of Valhina – (2566-2299 bw)

Meshki - 24

Emmeki - 34

Lugalba - 20

Dumuzi - 21

Vur Nungal -26

Vur Kalama - 25

Labash - 46

Enumtarah - 17

Melemana - 23

LugalKitun - 31

First Dynasty of Lagash – (2299-2172bw)

Meanne - 36

Meshki II - 28

Elulu - 29

Balulu - 34

Second Dynasty of Lagash – (2172-1977 bw)

Susunda - 27

Dada - 24

Mamaga - 27

Kalbu - 21

Tuge - 25

Mennuna - 31

Lugalngu - 28

Hadanish - 12

Third Dynasty of Valhina – (1977-1666 bw)

Enshag - 45

Lugal Kinishe - 37

Arganda - 14

Nanni - 39

Meshkiang - 28

Rimmush - 36

Manish - 25

Naramsin - 26

Sharkali - 48

Dudua - 29

Shedurul – 22

Third Dynasty of Lagash –(1666-1496 bw)

Laningin - 32

Lagigir - 26

Kuda - 37

Apsusin - 21

La-utu - 26

Yarlagash - 28

La-erabum -26

Fourth Dynasty of Valhina (The Priest Kings)- (1496-0 bw)

Inki - 65

Zarlagab - 65

Shulme - 55

Silumu - 67

Inambak - 137

Duga - 74

Iluan - 62

Yarlagab - 75

Ibata – 59

Yarla - 83

Kurum - 123

Aplikin - 86

Irarum - 67

Ibranum - 86

Hablum - 84

Puzur - 95

Yarlaganda - 93

Tirigan - 73

Vahengal - 110

Kings of Shumer After the Winnowing

Sargon – (0-32)

Puzur – (33-58)

Erishum – (59-80)

Ashkur – (80-103)

Nasirsin – (104-121)

Shuninua – (122-156)

Shamishi – (157-172)

Ashurabi – (173-188)

Ashurnadin – (189-220)

Enlilnasir – (221-237)

Adadnirari – (238-248)

1st inter-regnum – (249-270)

Mutakkil – (271-288)

Tiglath – (288-361)

Ashurbel – (362-385)

Eribaadad - (385-401)

Ashurdan -(402-437)

Ashurapal – (438-459)

Shalmeneser – (459-467)

Nimurta – (468-477)

2nd interregnum – (478 – 488)

Adadninurta – (489-509)

Ashuradad - (509-541)

Esarhaddon – (542-567)

Sinshumu – (568-584)

Sinshar – (584-607)

Ashurubaliit – (608-626)

Belubani – (627-651)

Iptarsin – (651-667)

Sarmaadad – (668-702)

Assurnugal – (703-724)

3rd interregnum – (725-733)

Lullaja – (734-757)

Ismedagan – (758-774)

Libaja – (775-797)

Erisum – (797-815)

Samsiadad – (816-823)

4th interregnum (824-833)

Assursadunni – (834-854)

Assadan – (854-874)

Assurnidan – (875-904)

Assuradas – 20 (905-925)

Ashurnasir – (925-)